14.10.2010

Model de demisie cerere

Model de demisie cerere
Ce trebuie sa stii despre demisie:  • daca angajatorul refuza sa iti inregistreze demisia, poti face dovada ca ti-ai depus demisia prin orice mijloace de proba (martori, corespondenta recomandata prin posta etc.);
  • ai dreptul sa nu iti motivezi demisia;
  • preavizul in cazul demisiei este cel convenit de parti in contractul individual de munca si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru locurile de munca de executie si 30 de zile pentru salariatii cu functii de conducere;
  • te poti intelege cu angajatorul sa nu faci perioada de preaviz;
  • zilele de concediu ramase vor fi platite la finalul preavizului sau, daca ai acordul angajatorului, poti efectua concediul de odihna ramas in preaviz;
  • poti sa iti dai demisia fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

Domnule Director,
Subsemnatul Nume Prenume , angajat in functia de………… in cadrul societatii XYZ s.r.l, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr………….din data zz/ll/aa, in baza art. 79 din Codul muncii - Legea 53/2003 modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de … zile prevazut de legea mai sus mentionata.

Va multumesc!


Data:

Cu stima,
zz/ll/aaaa

Nume prenume

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu