14.10.2010

Calculeaza-ti punctajul ANL

Calculeaza-ti punctajul ANL.Calculeaza punctajul anl online.
 Astea sunt criteriile de pe site.
A. Criterii de acces la locuinta:
1. Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, destinata închirierii si titular al contractului de închiriere, sa fie major, în vârsta de pâna la 35 de ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si în nume propriu. Acte doveditoare: Copie autentificata dupa actul de nastere si/sau dupa actul de identitate.


2. Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întretinerea acestuia -, sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta în proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinta (pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la nedetinerea în proprietate a unei locuinte în municipiu, indiferent în care sector al acestuia).
Acte doveditoare: declaratii autentificate, ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.
NOTA: Restrictia nu are în vedere locuinte înstrainate în urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute în proprietatea statului în mod abuziv si care nu au fost retrocedate în natura.
3. Titularul cererii de locuinta sa îsi desfasoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele din judetul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de consiliile locale cu avizul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pentru fiecare amplasament al locuintelor si se vor da publicitatii conform prevederilor art.14 alin. (1) din normele metodologice.
Acte doveditoare: Adeverinta de la locul de munca însotita de o copie dupa cartea de munca completata la zi.
4. Repartizarea locuintelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuintele libere din fondul existent cât si locuintele ce urmeaza a fi finalizate în cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.
# NOTA: Lista de prioritati se stabileste anual;
# Solicitantii înscrisi în lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartitii în anii urmatori, în limita fondului disponibil în fiecare an si în noua ordine de prioritate stabilita;
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA
1.1. Chirias în spatiu din fond locativ privat 10 pct
1.2. Tolerat în spatiu 7 pct
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat în spatiu) :
- mp/locatar sau membru al familiei solicitantului -
a) mai mare de 15 mp si pâna la 18 mp inclusiv 5 pct
b) mai mare de 12 mp si pâna la 15 mp inclusiv 7 pct
c) 8 mp si pâna la 12 mp inclusiv 9 pct
d) mai mica de 8 mp 10 pct
2.STAREA CIVILA ACTUALA
2.1. Stare civila:
a) Casatorit 10 pct
b) Necasatorit 8 pct
2.2. Nr. persoane în întretinere:
a) Copii
- 1 copil 2 pct
- 2 copii 3 pct
- 3 copii 4 pct
- 4 copii 5 pct
o > 4 copii 5 pct.+1 pct. pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora 2 pct
3. STAREA DE SANATATE ACTUALA
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întretinere necesita, potrivit legii, însotitor sau o camera în plus 2 pct
4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI
4.1. pâna la 1 an 1 pct.
4.2. între 1 si 2 ani 3 pct.
4.3. între 2 si 3 ani 6 pct.
4.4. între 3 si 4 ani 9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 pct.
5. NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGATIRE PROFESIONALA
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala 5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala 8 pct.
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala 10 pct.
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare de scurta durata 13 pct.
5.5. cu studii superioare 15 pct.
6. SITUATII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au împlinit 18 ani 15 pct.
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii 10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate 5 pct.
# NOTA: – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit în totalitate criteriile specificate la capitolul A de mai sus;
# – În cazul înregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, în mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face functie de vechimea cererii solicitantului, luând în consideratie data efectiva a înregistrarii cererii (zi/luna/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala). ”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu